HÌNH THỨC THANH TOÁN

A. Quy định về hình thức thanh toán

Thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản

  • Thông tin tài khoản: Công ty TNHH TMDV & Tư vấn Không Gian Sạch
  • Stk: 01856120201
  • Chủ tài khoản: Công ty TNHH TMDV & Tư vấn Không Gian Sạch
  • Ngân hàng: TP Bank CN Sài Gòn

Hoặc

  • Thông tin tài khoản: Công ty TNHH TMDV & Tư vấn Không Gian Sạch
  • Stk: 14752050001
  • Chủ tài khoản: Công ty TNHH TMDV & Tư vấn Không Gian Sạch
  • Ngân hàng: SCB CN Đông Sài Gòn (CN 6)

B. Thông tin tài khoản ngân hàng

Quý khách vui lòng thông báo cho chúng tôi khi quý khách đã thực hiện chuyển tiền, chuyển khoản.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin, Quý khách phải làm việc với ngân hàng để được giải quyết ổn thỏa, chỉ khi nào tiền được chuyển đến tài khaorn của chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận với quý khách hàng. Trong một số tình huống quý khách có thể nhờ phía ngân hàng mà quý khách thực hiện giao dịch hoặc ngân hàng của chúng tôi sử dụng để kiểm tra đối chứng khi cần thiết.