Hợp đồng dịch vụ làm sạch định kỳ

 • Sử dụng dịch vụ 2 lần chỉ cần thanh toán 1 lần.
 • Được đảm bảo về giá dịch vụ trong thời hạn hợp đồng.
 • Được nhắc lịch định kỳ.
 • Được ưu tiên đặt lịch hẹn vào mùa cao điểm.
 • Được đảm bảo về giá dịch vụ trong thời hạn hợp đồng.
 • Được nhắc lịch định kỳ.
 • Được ưu tiên đặt lịch hẹn vào mùa cao điểm.
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ trong thời hạn hợp đồng.
 • Hoàn trả 100% tiền hợp đồng khi hết hạn.
 • Được đảm bảo về giá dịch vụ trong thời hạn hợp đồng.
 • Được ưu tiên đặt lịch hẹn vào mùa cao điểm.
 • Miễn phí 60 lần làm dịch vụ trong 10 năm (tối đa 6 lần/năm).
 • Được đảm bảo về giá dịch vụ trong thời hạn hợp đồng.
 • Được ưu tiên đặt lịch hẹn vào mùa cao điểm.