Tổng đài1800 6248

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP

Chia sẻ:
Copied!
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI TRỰC TIẾP

(Cập nhật tạp thời đến 12h ngày 11/07/2024)

Vị trí

Mã số

Số điểm

Ghi chú

1

369**

16

+8 điểm cược trận Pháp vs TBN

2

610**

16

+4 điểm cược trận Pháp vs TBN
+8 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

3

434**

12

+6 điểm cược trận Pháp vs TBN

4

806**

12

+1 điểm( cược 6 điểm nhưng chỉ có 5 điểm)
+6 điểm cược  trận Anh vs Hà Lan

5

937**

12

+2 điểm cược trận Pháp vs TBN
+ 6 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

6

352**

10

 

7

961**

10

+5 điểm cược trận Anh vs HÀ lan

8

266**

10

+5 điểm  cược  trận Anh vs Hà Lan

9

113**

8

 

10

537**

8

+2 điểm cược trận Pháp vs TBN
+4 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

11

619**

7

 

12

758**

7

+3 điểm cược trận Pháp vs TBN

13

132**

6

 

14

536**

6

+3 điểm cược trận Pháp vs TBN
 Trừ 2 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

15

235**

6

 

16

449**

6

 

17

192**

6

 

18

345**

6

 

19

039**

6

 

20

602**

6

 

21

226**

6

 

22

676**

6

+5 điểm cượctrận Pháp vs TBN
Trừ 4 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

23

431**

6

+3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

24

199**

6

+3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

25

553**

5

+3 điểm cược trận Pháp vs TBN
-5 điểm cược trận anh vs Hà Lan

26

963**

5

 

27

606**

5

 

28

175**

5

 

29

345**

5

 

30

268**

5

 

31

510**

5

 

32

646**

5

 

33

861**

5

 

34

252**

5

 

35

262**

5

+1 điểm dự đoán đúng( cược 200 điểm nhưng chỉ có 4 điểm)

36

922**

5

 

37

217**

5

 

38

306**

5

 

39

117**

5

 

40

216**

5

+1 điểm( cược 5 điểm nhưng chỉ có 4 điểm)

41

763**

5

+1 điểm( cược 5 điểm nhưng chỉ có 4 điểm)

42

302**

5

+1 điểm( cược 5 điểm nhưng chỉ có 4 điểm)

43

714**

5

+1 điểm( cược 5 điểm nhưng chỉ có 4 điểm)

44

837**

4

trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN

45

645**

4

 

46

876**

4

 

47

896**

4

 

48

190**

4

 

49

941**

4

 

50

566**

4

 

51

418**

4

 

52

940**

4

 

53

975**

4

 

54

686**

4

 

55

328**

4

 

56

547**

4

 

57

473**

4

 

58

940**

4

 

59

782**

4

+1 điểm cược trận Pháp vs TBN

60

770**

4

 

61

364**

4

 

62

934**

4

 

63

098**

3

trừ 1 điểm cược trận Pháp vs TBN

64

629**

3

trừ 3 điểm cược trận Pháp vs TBN

65

605**

3

 

66

011**

3

 

67

023**

3

 

68

523**

3

 

69

011**

3

 

70

036**

3

 

71

458**

3

 

72

830**

3

 

73

224**

3

 

74

249**

3

 

75

095**

3

 

76

267**

3

 

77

643**

3

 

78

739**

3

trừ 2 điểm cược trận Pháp vs TBN
+ 2 điểm dự đoán trận Anh vs Hà Lan

79

163**

3

 

80

624**

3

+ 2 điểm dự đoán trận Anh vs Hà Lan

81

534**

3

+ 2 điểm dự đoán trận Anh vs Hà Lan

82

220**

2

trừ 3 điểm cược trận Pháp vs TBN

83

341**

2

 

84

876**

2

 

85

421**

2

 

86

903**

2

 

87

906**

2

 

88

044**

2

 

89

878**

2

 

90

426**

2

 

91

761**

2

 

92

452**

2

 

93

467**

2

 

94

133**

2

 

95

191**

2

 

96

502**

2

 

97

364**

2

 

98

144**

2

 

99

062**

2

 

100

939**

2

 

101

737**

2

 

102

167**

2

 

103

757**

2

 

104

755**

2

 

105

277**

2

 

106

505**

2

 

107

709**

2

 

108

585**

2

 

109

875**

2

 

110

049**

2

 

111

682**

2

 

112

295**

1

trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN

113

104**

1

trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN
+1 điểm dự đoán đúng trận Anh vs Hà Lan

114

945**

1

trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN

115

111**

1

trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN
+1 điểm dự đoán đúng (Trận Anh hết điểm nên cược ko tính)

116

549**

1

 

117

092**

1

 

118

283**

1

 

119

846**

1

 

120

286**

1

 

121

666**

1

 

122

955**

1

 

123

07721039**

1

 

124

544**

1

 

125

09076737**

1

 

126

196**

1

 

127

709**

1

 

128

556**

1

 

129

277**

1

 

130

715**

1

 

131

897**

1

 

132

3770**

1

 

133

135**

1

 

134

848**

1

 

135

10332**

1

 

136

073**

1

 

137

900**

1

 

138

759**

1

 

139

800**

1

 

140

519**

1

 

141

552**

1

 

142

005**

1

 

143

829**

1

 

144

861**

1

 

145

868**

1

 

146

4820**

1

 

147

849**

1

 

148

591**

1

 

149

105**

1

 

150

301**

1

 

151

200**

1

 

152

908**

1

 

153

07647746**

1

 

154

324**

1

 

155

633**

1

 

156

431**

1

 

157

750**

1

 

158

091**

1

 

159

162**

1

 

160

5610**

1

 

161

581**

0

Trừ 9 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

162

118**

0

Trừ 6 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

163

766**

0

+5 điểm cược trận Pháp vs TBN
Trừ 9 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

164

111**

0

trừ 7 điểm cược trận Pháp vs TBN

165

964**

0

trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN
Đã hết điểm nên cược trận Anh ko đc

166

850**

0

trừ 7 điểm cược trận Pháp vs TBN

167

456**

0

+7 điểm cược trận Pháp vs TBN
Trừ 14 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

168

840**

0

trừ 7 điểm cược trận Pháp vs TBN

169

183**

0

trừ 7 điểm cược trận Pháp vs TBN

170

114**

0

+6 điểm cược trận Pháp vs TBN
Trừ 12 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

171

614**

0

+6 điểm cược trận Pháp vs TBN
Trừ 12 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

172

275**

0

+6 điểm cược trận Pháp vs TBN
Trừ 12 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

173

769**

0

trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN

174

540**

0

trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN

175

437**

0

Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

176

041**

0

trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN

177

036**

0

+5 điểm cược trận Pháp vs TBN
Trừ 10 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

178

476**

0

trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN

179

242**

0

trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN

180

747**

0

trừ 6 điểm cược trận Pháp vs TBN

181

925**

0

trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN
Trừ 1 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

182

938**

0

Trừ 5 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

183

025**

0

Trừ 5 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

184

385**

0

trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN

185

611**

0

+3 điểm cược trận Pháp vs TBN
Trừ 10 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

186

847**

0

Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

187

987**

0

trừ 5 điểm cược trận Pháp vs TBN

188

143**

0

Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

189

646**

0

Trừ 5 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

190

981**

0

Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

191

378**

0

Trừ 4 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

192

077**

0

trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN

193

053**

0

Trừ 3 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

194

967**

0

trừ 3 điểm cược trận Pháp vs TBN

195

768**

0

Trừ 4 điểm cược trận Anh vs Hà Lan

196

856**

0

trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN

197

200**

0

trừ 3 điểm cược trận Pháp vs TBN

198

030**

0

+4 điểm cược trận Pháp vs TBN
trừ 8 điểm cược trận Pháp vs TBN

199

049**

0

trừ 4 điểm cược trận Pháp vs TBN

200

580**

0

trừ 2 điểm cược trận Pháp vs TBN

201

494**

0

trừ 1 điểm cược trận Pháp vs TBN

 

Bài viết liên quan

BỒ ĐÀO NHA vs SLOVENIA
BỒ ĐÀO NHA vs SLOVENIA

Cặp đấu này nghiêng hẳn về phía Seleccao, đây là cơ hội để Ronaldo và các đồng đội trả món nợ thua 0-2 trong trận đấu vào tháng 3 năm nay.

ÁO vs THỔ NHĨ K
ÁO vs THỔ NHĨ K

Áo đang được đánh giá là ngựa ô ở giải đấu năm nay sau những màn trình diễn đầy ấn tượng ở vòng bảng. Áo sẽ đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8 để cạnh tranh một vé chơi ở tứ kết Euro 2024.

ÁO vs THỔ NHĨ KỲ
ÁO vs THỔ NHĨ KỲ

Áo đang được đánh giá là ngựa ô ở giải đấu năm nay sau những màn trình diễn đầy ấn tượng ở vòng bảng. Áo sẽ đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8 để cạnh tranh một vé chơi ở tứ kết Euro 2024.

ĐỨC vs TÂY BAN NHA
ĐỨC vs TÂY BAN NHA

Trong danh sách các đội tuyển giành quyền vào tứ kết EURO 2024, đội tuyển chủ nhà Đức và Tây Ban Nha là những cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất với lối chơi đẹp mắt, quyến rũ và luôn tỏ ra áp đảo trước các đối thủ mà họ đã vượt qua. Bởi thế, cuộc đối đầu giữa 2 ứng cử viên vô địch này tại vòng tứ kết đã trở thành trận chung kết sớm của EURO 2024.