Tổng đài1800 6248

Chính sách và hỗ trợ

Chính sách bảo hành

(Lưu ý: Chính sách bảo hành chỉ áp dụng với dịch vụ Vệ sinh/làm sạch chuyên sâu sản phẩm nội thất)

Điều kiện bảo hành miễn phí:

Sản phẩm trong danh mục vệ sinh được bảo hành trong 3 ngày kể từ ngày lập Biên bản làm việc/nghiệm thu.

Bảo hành tính phí:

Mọi phát sinh xảy ra sau thời gian bảo hành sẽ được tính phí theo đơn giá dịch vụ (sau 3 ngày kể từ ngày lập biên bản nghiệm thu).

Với phương châm Tâm - Tín - Trực, Không Gian Sạch cam đoan:

Vệ sinh lại hoàn toàn miễn phí nếu như quý khách hàng chưa hài lòng về chất lượng dịch vụ. Hoàn trả 100% giá trị hợp đồng đối với các hợp đồng dịch vụ định kỳ dài hạn nếu như quý khách hàng không thỏa mãn với những cam kết về chất lượng dịch vụ mà công ty đã cam kết.