Tổng đài1800 6248

Chính sách và hỗ trợ

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho khách hàng biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.
Khi sử dụng trang web, khách hàng đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Khách hàng nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào khách hàng truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng với sự cẩn trọng tối đa.

Thu thập thông tin cá nhân
Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng, trừ khi khách hàng cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm khách hàng vào danh sách gửi email của chúng tôi. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của khách hàng. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của khách hàng, chẳng hạn như loại trình duyệt khách hàng sử dụng; ngày và thời gian khách hàng truy cập vào trang web; các trang khách hàng truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó khách hàng kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

Phân phối thông tin
Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào khách hàng cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với khách hàng về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.
Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.
Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép khách hàng chọn không tiếp tục nhận thư.

Thời gian áp dụng
Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.


Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc có nhu cầu chỉnh sửa thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi qua những kênh sau đây:
- Hotline: 0936 32 1111
- Email: kgshcm@gmail.com